หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
สสอ.บ้านม่วงร่วมพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ใหม่/ทดแทน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายทองศักดิ์ ชายกวด สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ร่วมพิธีเปิดอบรม อสม. ใหม่/ทดแทน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ เกาะใหญ่หนองทุ่งมน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย อสม.จากอำเภอเจริญศิลป์ อำเภอสว่างแดนดินและอำเภอบ้านม่วง รวมทั้งสิ้น ๑๔๘ คน
นางสาวอธิสรา พวงกันยา
โพสต์เมื่อ 09 ธ.ค. 2563

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : sso.banmuang@gmail.com โทร 042-794119 โทรสาร 042-794119
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปิยะมาศ ศุภโกศล