หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมอำเภอบ้านม่วง
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมอำเภอบ้านม่วงเพื่อมอบนโยบายและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อนำรายละเอียดข้อมูลไปใช้ประกอบการแก้ไขและพัฒนาเพื่อสร้างอาชีพและรายได้กับประชาชน ณ สวนสาธารณะหนองดินจี่ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
เครดิตภาพ: นางภาวิดา อุดมฉวี ผู้ช่วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง
นางสาวอธิสรา พวงกันยา
โพสต์เมื่อ 29 ต.ค. 2564

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : sso.banmuang@gmail.com โทร 042-794119 โทรสาร 042-794119
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปิยะมาศ ศุภโกศล