หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
สสอ.บ้านม่วง ทอดกฐินวัดป่าดงหวาย
วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 นายณัฐพล มีพรหม สสอ.บ้านม่วง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สสอ.บ้านม่วง ร่วมถวายกฐินให้วัดป่าดงหวาย ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร รวมยอดทำบุญ 135,999 บาท
เครดิตภาพ: นางภาวิดา อุดมฉวี ผู้ช่วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง
นางสาวอธิสรา พวงกันยา
โพสต์เมื่อ 29 ต.ค. 2564

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : sso.banmuang@gmail.com โทร 042-794119 โทรสาร 042-794119
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปิยะมาศ ศุภโกศล