หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
นายณัฐพล มีพรหม สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วงร่วมประชุมช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วง
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2๕6๕ เวลา 10.00 น. นายณัฐพล มีพรหม สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วงร่วมประชุมช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วง เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
นางสาวอธิสรา พวงกันยา
โพสต์เมื่อ 09 พ.ค. 2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : sso.banmuang@gmail.com โทร 042-794119 โทรสาร 042-794119
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปิยะมาศ ศุภโกศล