หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย นำเสนอมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ภก.อภิวัฒน์ แสงวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์ทวีศิลป์ ไชยบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง นายณัฐพล มีพรหม สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลบ้านม่วง แพทย์แผนไทย รพ.สต.ทุกแห่งพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย นำเสนอมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ณ ห้องลีลาวดี โรงพยาบาลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
นางสาวอธิสรา พวงกันยา
โพสต์เมื่อ 10 พ.ค. 2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : sso.banmuang@gmail.com โทร 042-794119 โทรสาร 042-794119
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปิยะมาศ ศุภโกศล