หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2565
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายณัฐพล มีพรหม สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง มอบหมายให้ นางภาวิดา อุดมฉวี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยมี นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอบ้านม่วงเป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
นางสาวอธิสรา พวงกันยา
โพสต์เมื่อ 01 มิ.ย. 2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : sso.banmuang@gmail.com โทร 042-794119 โทรสาร 042-794119
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปิยะมาศ ศุภโกศล