หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมิถุนายน 2565
วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายณัฐพล มีพรหม สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
นางสาวอธิสรา พวงกันยา
โพสต์เมื่อ 01 มิ.ย. 2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : sso.banmuang@gmail.com โทร 042-794119 โทรสาร 042-794119
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปิยะมาศ ศุภโกศล