หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร โดยกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาสร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ปกครองอำเภอบ้านม่วง โรงพยาบาลบ้านม่วงและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
นางสาวอธิสรา พวงกันยา
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : sso.banmuang@gmail.com โทร 042-794119 โทรสาร 042-794119
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปิยะมาศ ศุภโกศล