หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
คปสอ.บ้านม่วงต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปีงบประมาณ 2565
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายมานิตย์ ไชยพะยวน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.สกลนคร พร้อมทีมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ระดับจังหวัด โดยมีนายณัฐพล มีพรหม สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง พร้อมทีม คปสอ.บ้านม่วงต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปีงบประมาณ 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
นางสาวอธิสรา พวงกันยา
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : sso.banmuang@gmail.com โทร 042-794119 โทรสาร 042-794119
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปิยะมาศ ศุภโกศล