หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ปัญหาและอุปสรรคของประชาชนผู้รับบริการ/ให้บริการ/หน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการถ่ายโอนไป อบจ.
สืบเนื่องจาก รพ.สต.ในเขตอำเภอบ้านม่วง ทั้ง 10 แห่งย้ายไปสังกัด อบจ.สกลนคร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ปัญหาและอุปสรรคของประชาชนผู้รับบริการ/ให้บริการ/หน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการถ่ายโอนไป อบจ.
นางสาวอธิสรา พวงกันยา
โพสต์เมื่อ 26 ต.ค. 2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : sso.banmuang@gmail.com โทร 042-794119 โทรสาร 042-794119
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปิยะมาศ ศุภโกศล