หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ออกตรวจให้คำแนะนำสถานประกอบการและงานคอนเสิร์ต ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา ๒0.3๐ น. นายณัฐพล มีพรหม สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วงมอบหมายให้ นางสาวปิยะมาศ ศุภโกศล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พร้อมบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ร่วมกับปกครองอำเภอบ้านม่วงและสถานีตำรวจภูธรบ้านม่วง ได้ออกตรวจสถานประกอบการและตรวจงานคอนเสิร์ตพร้อมให้คำแนะนำการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่กำหนด ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
นางสาวอธิสรา พวงกันยา
โพสต์เมื่อ 01 พ.ย. 2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : sso.banmuang@gmail.com โทร 042-794119 โทรสาร 042-794119
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปิยะมาศ ศุภโกศล