หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประชุมการสอบสวนอุบัติเหตุรถยนต์ บริเวณลานจัดงานบุญ บ้านสามขา ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2๕6๕ เวลา 10.0๐ น. นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอบ้านม่วง เป็นประธาน ที่ประชุม นายณัฐพล มีพรหม สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร สถานีตำรวจภูธรบ้านม่วง สำนักงานป้องกันสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร เทศบาลตำบลห้วยหลัว รพ.สต.บ้านห้วยหลัว ผู้นำชุมชนและอสม. ร่วมประชุมการสอบสวนอุบัติเหตุรถยนต์ถอยทับประชาชน บริเวณลานเวทีจัดงานบุญทุ่งนาบ้านสามขา ณ เทศบาลตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
นางสาวอธิสรา พวงกันยา
โพสต์เมื่อ 04 พ.ย. 2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : sso.banmuang@gmail.com โทร 042-794119 โทรสาร 042-794119
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปิยะมาศ ศุภโกศล