หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ออกตรวจเตือน เฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในเทศกาลลอยกระทง
วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา 16.๐๐ น. นายณัฐพล มีพรหม สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วงมอบหมายให้ นางสาวปิยะมาศ ศุภโกศล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ร่วมกับปกครองอำเภอบ้านม่วง สถานีตำรวจภูธรบ้านม่วง พร้อมให้คำแนะนำร้านค้าการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่กำหนด ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในเทศกาลลอยกระทงในเขตพื้นที่อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
นางสาวอธิสรา พวงกันยา
โพสต์เมื่อ 08 พ.ย. 2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : sso.banmuang@gmail.com โทร 042-794119 โทรสาร 042-794119
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปิยะมาศ ศุภโกศล