หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เทศบาลตำบลบ้านม่วงประจำปีงบประมาณ 2566
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5 นายณัฐพล มีพรหม สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านม่วง ผู้นำชุมชนและอสม. ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เทศบาลตำบล บ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 22-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
นางสาวอธิสรา พวงกันยา
โพสต์เมื่อ 22 พ.ย. 2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : sso.banmuang@gmail.com โทร 042-794119 โทรสาร 042-794119
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปิยะมาศ ศุภโกศล