หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ด้วยวัคซีน Pfizer เข็มกระตุ้น ขอเชิญผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, หญิงตั้งครรภ์, พนักงานเทศบาล-อบต.,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ทุกท่านรับบริการฉีดวัคซีน
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ด้วยวัคซีน Pfizer เข็มกระตุ้น ขอเชิญผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, หญิงตั้งครรภ์, พนักงานเทศบาล-อบต.,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ทุกท่านรับบริการฉีดวัคซัน ในวันที่
13 มกราคม 2566
20 มกราคม 2566
27 มกราคม 2566
ที่ โรงพยาบาลบ้านม่วงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านทุกแห่ง
นางสาวอธิสรา พวงกันยา
โพสต์เมื่อ 12 ม.ค. 2566

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : sso.banmuang@gmail.com โทร 042-794119 โทรสาร 042-794119
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปิยะมาศ ศุภโกศล