หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประชุมเตรียมความพร้อมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ และออกให้บริการเชิงรุก การพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอปหมอพร้อม DID อบต.หนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง
นางสาวอธิสรา พวงกันยา
โพสต์เมื่อ 11 ม.ย. 2566

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : sso.banmuang@gmail.com โทร 042-794119 โทรสาร 042-794119
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปิยะมาศ ศุภโกศล