หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
กิจกรรมอบรมถวายความรู้แก่พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี โยมอุปัฏฐาก และผู้นำศาสนาด้วยหลักสูตร ๓อ. ๒ส. การลด ละ เลิกบุหรี่ และการถวายอาหารเพื่อสุขภาพแก่พระสงฆ์ ปี ๒๕๖๖
นางสาวอธิสรา พวงกันยา
โพสต์เมื่อ 04 ส.ค. 2566

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : sso.banmuang@gmail.com โทร 042-794119 โทรสาร 042-794119
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปิยะมาศ ศุภโกศล