หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
รายงานการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ไฟล์แนบ    จัดซื้อน้ำมัน_00502_5ae297812a70b.pdfสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : sso.banmuang@gmail.com โทร 042-794119 โทรสาร 042-794119
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปิยะมาศ ศุภโกศล