หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบ    รายงานผลการวิเคราะห์_00502_5ae6be57ab3df.pdfเพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ขออนุญาตเผยแพร่ ผลการวิเคราะห์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : sso.banmuang@gmail.com โทร 042-794119 โทรสาร 042-794119
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปิยะมาศ ศุภโกศล