หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
10.3 6 เดือน สรุปข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ไฟล์แนบ    10.3 6 เดือน สรุปข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ_00502_60b0a3e660c2d.pdf

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : sso.banmuang@gmail.com โทร 042-794119 โทรสาร 042-794119
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปิยะมาศ ศุภโกศล