หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
MOIT4.2.1บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบ    MOIT4.2.1 บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานตาม._00502_63abe6ee33a81.pdf

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : sso.banmuang@gmail.com โทร 042-794119 โทรสาร 042-794119
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปิยะมาศ ศุภโกศล