หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
MOIT 14.2,14.3 คู่มือแนวทางการปฏิบัติการยืมพัสดุคงรูปและสิ้นเปลือง
ไฟล์แนบ    14.2 ,14.3 คู่มือแนวทางการปฏิบัติการยืมพัสดุคงร._00502_6426715313d50.pdf

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : sso.banmuang@gmail.com โทร 042-794119 โทรสาร 042-794119
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปิยะมาศ ศุภโกศล