หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
สรุปรายงานการจัดซิ้อจัดจ้าง ปี 60
ไฟล์แนบ    06 EB 5(2)สรุปการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้ฮ ปีงบ 60_00502_5a3c841065aba.doc

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : sso.banmuang@gmail.com โทร 042-794119 โทรสาร 042-794119
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปิยะมาศ ศุภโกศล