หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562- กรกฏาคม 2563 13:26:00 - 03 ส.ค. 2563
2 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตค 62-พค 63 11:57:00 - 01 มิ.ย. 2563
3 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง... 15:56:00 - 10 มี.ค. 2563
4 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 09:40:00 - 09 ธ.ค. 2562
5 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 16:18:00 - 31 ต.ค. 2562
6 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 09:49:00 - 01 ต.ค. 2562
7 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 16:16:00 - 16 ส.ค. 2562
8 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 11:23:00 - 31 ก.ค 2562
9 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 13:39:00 - 30 มิ.ย. 2562
10 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 10:29:00 - 31 พ.ค. 2562
11 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 13:57:00 - 30 ม.ย. 2562
12 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 13:56:00 - 31 มี.ค. 2562
13 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 10:03:00 - 28 ก.พ. 2562
14 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 09:58:00 - 31 ม.ค. 2562
15 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 09:51:00 - 31 ธ.ค. 2561
16 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 10:52:00 - 30 พ.ย. 2561
17 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 10:43:00 - 31 ต.ค. 2561
18 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 10:22:00 - 01 ต.ค. 2561
19 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10:17:00 - 02 ม.ย. 2561
20 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 09:43:00 - 30 มี.ค. 2561
21 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่ผลวิเคราะห์การจัดซื้อ 14:06:00 - 20 มี.ค. 2561
22 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้ฮ ปีงบ 61 14:00:00 - 20 มี.ค. 2561
23 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 13:42:00 - 28 ก.พ. 2561
24 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 11:41:00 - 31 ม.ค. 2561
25 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 11:41:00 - 29 ธ.ค. 2560
26 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2560 14:56:00 - 18 ธ.ค. 2560
27 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งออกตรวจสอบภายใน 14:02:00 - 18 ธ.ค. 2560
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : sso.banmuang@gmail.com โทร 042-794119 โทรสาร 042-794119
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปิยะมาศ ศุภโกศล